Dr. Tut Wuri Handayani, M.Ked(Clin Path),SpPK

Dr. Tut Wuri Handayani, M.Ked(Clin Path),SpPK

Spesialis Patologi Klinik

JADWAL PRAKTIK
HARI WAKTU
Senin 08.00 – 11.00
Rabu 17.00 – 20.00

Spesialisasi Dr. Tut Wuri Handayani, M.Ked(Clin Path),SpPK
Spesialis Patologi Klinik
100

Spesialis Anak

Spesialis Anak

Dr. Khalid Huda Sagala, SpPD

Spesialis Penyakit Dalam

Spesialis Penyakit Dalam